RefuFest

Angklung Praha

Hudebně taneční Angklung Praha
Angklung Praha nejen, že hraje na bambusový nástroj angklung tradiční i moderní písně, které doprovází zpěvem, indonéským tancem. Vystoupení zpestřuje také zážitkem okusit, porozumět a být na chvilku součástí rozmanité Indonésie. Angklung Praha představuje jak moderní způsob hry, tak interaktivním workshopem s publikem navrací původní funkci bambusového nástroje.
Angklung inovativní vzdělávací prvek pro tradiční i alternativní vzdělávání.
Angklung Praha představuje inovativní vzdělávací prvek pro práci ve skupině a navazuje na disciplínu muzikofiletiky, rámcové vzdělávací programy.
Angklung je přístupný široké věkové i nemuzikální, sociálně nesourodé veřejnosti. Různou technikou rozeznívání těla angklungu se rozvíjí jak jemná (prstová) motorika, tak postupným zapojením celého těla hráče i sociální dovednost a vzájemná skupinová komunikace.
Historie a vývoj hudebního nástroje
Angklung je indonéský bambusový hudební nástroj, který byl roku 2010 zapsán na seznam UNESCO. Tradiční nástroj angklung buhun je od pre-hinduistického období používán kmenem Baduy ze SZ Jávy v Indonésii k tanečně-rituálním a sociálním účelům. 
Angklung ve 20. letech 20. století prošel modernizací a zápisem do západní notové soustavy. Tím se stal jak sólovým hudebním nástrojem, tak součástí bambusového orchestru arumba. V současné době se angklung užívá v tradičních, i moderních podobách. Nejnovější je z roku 2012 tzv. angklung toel, který se snaží co nejvíce technicky angklung příbližit hře na klavír pro jednoho hráče.
Bohatost a přesahy angklungu
Unikátnost nástroje angklungu je v zabarvení bambusových tónů, harmonii, způsobem hry, kdy každý účastník drží jeden tón nástroje a jako skupina hrají společně. Korigovaným pohybem nástroje se rozkmitají a rozeznějí bambusové částí anklungu, čimž se dají hrát jak melodické, rytmické písně od klasiky až po současnou hudbu nebo
se dá rozehrát volná jam session.

Filozofie angklung
Rozpohybováním celého bambusového těla angklungu složeného z vertikálních bambusů posunutých o oktávu se rozezní všechny znějící části, které až společně dodají charakteristickou barvu daného tónu. Ve filozofii, každý vertikální bambus představuje charakter člověka, různého sociálního, ekonomického postavení a původu.
V rozeznění dohromady působí harmonicky, ve vzájemném souladu, jednotně v rozdílnosti. Hra na angklung počtem neomezené skupiny je jako živý organismus, ve kterém fungují orgány vzájemně navázané na sebe, tuto metodu na workshopu nazýváme společně dosáhnout bodu nula.