RefuFest

Prezentujte kulturu svojí země!

    ČJ             RUS               ENG

InBáze z. s. vyhlašuje otevřenou výzvu komunitám migrantů i jednotlivcům k účasti na 12. ročníku RefuFestu, který se bude konat 26. – 28. května 2017 na 1435mm/Nákladovém nádraží Žižkov.

Možnosti prezentace a podmínky

Prezentace země bez prodeje

• pakliže budete prezentovat kulturu svojí země bez prodeje suvenýrů či jídla, tak Vám InBáze přenechá stánek pro prezentaci zcela zdarma

Prezentace země s prodejem

• v případě prodeje potravin je nutné mít potravinářský průkaz, živnostenský list v oblasti pohostinství (či záštitu podniku) a je nutné dodržovat platné hygienické normy

• cena za stánek: 300Kč sobota, 150Kč neděle

Prezentace země s prodejem a workshopy

• v případě prodeje potravin je nutné mít potravinářský průkaz, živnostenský list v oblasti pohostinství (či záštitu podniku) a je nutné dodržovat platné hygienické normy

• cena za stánek: 150 Kč sobota, 80 Kč neděle

Přihláška musí obsahovat

• Název země, kterou budete prezentovat

• Jméno kontaktní osoby, email, telefonní číslo a jazyk, kterým plynně hovoříte

• Informace, co na stánku budete prezentovat, zda bude prodejní či neprodejní a zda budete realizovat nějaký workshop – detaily s vámi poté projednají naši koordinátoři

RefuFest zajišťuje

• stánek s plochou stolu 71×140 cm

• elektřinu po domluvě

• v případě realizace workshopu je možné se domluvit na proplacení nákladů, pakliže workshop bude zapadat do koncepce festivalu a bude profesionálně zrealizován

 

Přihlášky posílejte do 26. března 2017 na emailovou adresu komunity@inbaze.cz

předmět: RefuFest – Prezentace kultury na RefuFestu

 

Презентуйте культуру своей страны на фестивале RefuFest!

Организация InBáze  оъявляет открытый конкурс для сообществ мигратнов и частных лиц  на участие в  12 ежегодном фестивале RefuFestu, , который пройдет с 26 по 28 мая 2017 г. на  1435мм/Грузовом вокзале Жижков.

Возможности презентации и условия:

Презентация страны без продаж

 • если будете представлять культуру своей страны, не продавая сувениры или продукты питания,  InBáze предоставит вам стенд для презентации бесплатно.

Презентация страны с продажей сувениров или продуктов питания

 • в случае продажи продуктов питания, продовец обязан  иметь лицензию на продукты питания, бизнес-лицензию на предоставление услуг в сфере общественного питания, а так же сертификат соответствия действующим гигиеническим нормам.
 • Цена за стенд: Суббота – 300 крон, воскресенье – 150 крон.

Презентация страны с продажей и мастерклассами

 • в случае продажи продуктов питания, продавец обязан  иметь лицензию на продукты питания, бизнес-лицензию на предоставление услуг в сфере общественного питания, а так же сертификат соответствия действующим гигиеническим нормам.
 • Цена за стенд: Суббота – 150 крон, воскресенье – 80 крон.

Заявка должна содержать

 • Название страны, которую вы будете прадставлять.
 • Имя контактной особы, электронный адрес, номер телефона и язык, на котором  говорите свободно.
 • Информация, которую будете представлять на стенде,  будете ли что либо продавать или нет, будете ли проводить какие либо мастерклассы – детали с вами в дальнейшем обсудят наши координаторы.

RefuFest обеспечивает

 • стенд со столиком, размером71×140 cm
 • электричество по договоренности
 • в случае проведения мастерклассов, возможно договориться о возмещении расходов, если мастеркласс будет вписываться в концепцию фестиваля и будет профессионально реализован  

 

Заявки посылайте до 26. марта 2017 на email: komunity@inbaze.cz

Тема: RefuFest – Презентация культуры на RefuFest

Present the culture of your country at the Refufest!

In Báze z.s. is pleased to announce  the Open Call to migrant communities or individuals for cultural presentations for the 12th annual RefuFest, taking place on 26th – 28th May 2017 at 1435mm/Nákladové nádraží Žižkov.  

Possibilities of presentations and conditions:

Country Presentation – no sales

 • If you would like to present your country´s culture (without selling souvenirs or food) you will be provided with a stand of your country for free

Country Presentation – with sales 

 • If you would like to sell food, it is necessary to have a food certificate, a food license (or obtain a permission from a company) in order to comply with hygiene standards
 • Stand fees: 300 Kč – Saturday, 150 Kč – Sunday

Country Presentations with sales and workshops

 • If you would like to sell food, it is necessary to have a food certificate, food license (or obtain a permission from a company) in order to comply with hygiene standards
 • Stand fees: 150 Kč – Saturday, 80 Kč – Sunday

What to include in your application

 • Name of country to be presented
 • Contact person: name and surname, email, phone number and fluently spoken languages
 • Information about presenting items, stand: with/without sales, workshop: yes/no. Further details will be discussed with our coordinators.

RefuFest provides:

 • a stand with a 71×140 cm table
 • electricity after previous agreement
 • For exceptionally well-presented workshops which fit into the concept of the festival, some expenses might be covered.

 

To be accepted, send your application by 26th March 2017 to komunity@inbaze.cz, and write „RefuFest – Prezentace kultury na RefuFestu“ in a subject line.