RefuFest

Prezentujte kulturu svojí země!

ČJ             RUS

InBáze z. s. vyhlašuje otevřenou výzvu komunitám migrantů i jednotlivcům k účasti na 13. ročníku RefuFestu, který se bude konat 08.06. – 09.06.2018 v Kampus Hybernska

Možnosti prezentace a podmínky

Prezentace země bez prodeje

• pakliže budete prezentovat kulturu svojí země bez prodeje suvenýrů či jídla, tak Vám InBáze přenechá stánek pro prezentaci zcela zdarma

Prezentace země s prodejem a workshopy

• v případě prodeje potravin je nutné mít potravinářský průkaz, živnostenský list v oblasti pohostinství (či záštitu podniku) a je nutné dodržovat platné hygienické normy

• cena za stánek: 150Kč sobota

Prodej potravin a suveniru BEZ prezentace země

 • v případě prodeje potravin je nutné mít potravinářský průkaz, živnostenský list v oblasti pohostinství (či záštitu podniku) a je nutné dodržovat platné hygienické normy

• cena za stánek: 300 Kč sobota

Přihláška musí obsahovat

• Název země, kterou budete prezentovat

• Jméno kontaktní osoby, email, telefonní číslo a jazyk, kterým plynně hovoříte

• Informace, co na stánku budete prezentovat, zda bude prodejní či neprodejní a zda budete realizovat nějaký workshop – detaily s vámi poté projednají naši koordinátoři

RefuFest zajišťuje

• stánek s plochou stolu 71×140 cm

• elektřinu po domluvě

• v případě realizace workshopu je možné se domluvit na proplacení nákladů, pakliže workshop bude zapadat do koncepce festivalu a bude profesionálně zrealizován

 

Přihlášky posílejte do 01/04/2018 na emailovou adresu komunity@inbaze.cz

předmět: RefuFest – Prezentace kultury na RefuFestu

 

Презентуйте культуру своей страны на фестивале RefuFest!

Организация InBáze  оъявляет открытый конкурс для сообществ мигратнов и частных лиц  на участие в  13 ежегодном фестивале RefuFestu, который пройдет с 8 по 9 июня 2018 г. в Kampus Hybernska

Возможности презентации и условия:

Презентация страны без продаж

 • если будете представлять культуру своей страны, не продавая сувениры или продукты питания,  InBáze предоставит вам стенд для презентации бесплатно.

Презентация страны с продажей и мастерклассами

 • в случае продажи продуктов питания, продавец обязан иметь лицензию на продукты питания, бизнес-лицензию на предоставление услуг в сфере общественного питания, а так же сертификат соответствия действующим гигиеническим нормам.
 • Цена за стенд: суббота – 150 крон.

Презентация страны с продажей сувениров или продуктов питания

 • в случае продажи продуктов питания, продавец обязан иметь лицензию на продукты питания, бизнес-лицензию на предоставление услуг в сфере общественного питания, а так же сертификат соответствия действующим гигиеническим нормам.
 • Цена за стенд: суббота – 300 крон

Заявка должна содержать

 • Название страны, которую вы будете прадставлять.
 • Имя контактной особы, электронный адрес, номер телефона и язык, на котором  говорите свободно.
 • Информация, которую будете представлять на стенде,  будете ли что либо продавать или нет, будете ли проводить какие либо мастерклассы – детали с вами в дальнейшем обсудят наши координаторы.

RefuFest обеспечивает

 • стенд со столиком, размером 71×140 cm
 • электричество по договоренности
 • в случае проведения мастерклассов, возможно договориться о возмещении расходов, если мастеркласс будет вписываться в концепцию фестиваля и будет профессионально реализован  

 

Заявки посылайте до 01/04/2018 на email: komunity@inbaze.cz  

Тема: RefuFest – Презентация культуры на RefuFest