RefuFest

(ne)viditelné příběhy

Osobní portrét a foto storytelling

 

Tyto fotoeseje vznikly v průběhu workshopu “Osobní portrét a foto storytelling”, pořádaného organizací Inbáze a jsou výsledkem tvůrčího procesu, v němž účastnice a účastníci pomocí zvoleného vizuálního jazyka vyjářili své osobní příběhy – o migraci, identitě, dětství, vzpomínkach, domově, aktivismu, feminismu, životě v jiné zemi, xenofobii… a mnohém dalším. Záleží na ochotě diváka, co vše je v nich schopen a ochoten uvidět – zda zůstane na povrchu, nebo se ponoří do hloubky. Proto take název (ne)viditelné příběhy. Věříme, že každý z představených fotoesejů je velmi osobní a odvážný krok k vyjádření své identity každého z tvůrců a obsahuje univerzání i aktuální témata rezonující naší společností.