RefuFest

Workshop by Asamblea Abierta de Praga: Roles and Techniques for Debates

Workshop skupiny Asamblea Abierta de Praga: Roly a tekniky pro diskuze.
Úvod: Kdýž pracujeme v interkulturním kontextu, diskusní dovednosti jsou zásadní. Tento workshop může tě pomoct uvědomit se toho, jaká jsou tvoje silná a slabá místa. Tím je můžeš zlepšit.
Cíly:
Budou přípravené pro účastniky různé role plays s cílem:
– Identifikování různých přístupů při diskusi.
– Rozvíjet strategie na zlepšování komunikace.
Metodologie: Interaktivní workshop, který proběhne v angličtině (překlad do češtiny, španělštiny, katalánštiny je možný).