RefuFest

RECLAIMING/RE-FRAMING workshop

Používání vizuálního jazyka během vyprávění příběhů pro osobní transformaci

Seminář se bude skládat ze dvou částí: 7.6.2018 od 18:00 do 22: 00 a 09.06.2018 od 10:00 do 12:00.

Workshop se bude konat v angličtině.

Účastníci budou pracovat s různými vizuálními médii od fotografií, koláží k videím. Workshopem Vás provede fotograf, vizuální / komunitní umělec a zkušený učitel/ přednášející, Beth Lazroe a tvůrčí aktivista, video / filmový tvůrce a zkušený filmový pedagog, Masa Hilcisin.

Workshop je určen pro všechny ženy (není potřeba umělecké zázemí). Počet účastníků je omezen (můžeme pracovat maximálně s 8 ženami v jedné skupině). Zašlete prosím svůj dopis o záměru a zaregistrujte se do workshopu prostřednictvím následujícího e-mailu: mhilcisin@gmail.com

Termín pro zaslání žádostí je: 03.06.2018

Závěrečná část bude otevřena veřejné prezentaci výsledků workshopů festivalu RefuFest 2018.

————

Use of visual language in storytelling for personal transformation
Workshop will consist of two sessions: 7.06. 18:00-22:00 and 09.06. 10:00-12:00

Workshop will be run in English.

Participants will work with a variety of visual media from photos to collages, to videos. The Workshop will be run by photographer, visual/community artist and experienced teacher/lecturer, Beth Lazroe, and creative activist, video/film-maker and experienced film pedagogist, Masa Hilcisin.

The Workshop is designed for all women (no art background is needed). The number of participants is limited (we can work with maximum 8 women in one group). Please send your Intention Letter and register for the workshop via the following email: mhilcisin@gmail.com

Deadline to send applications is: 03.06.2018

The final part will be an open to public presentation of the workshops’ results t RefuFest 2018 festival.