RefuFest

Útočiště Česko

13. května 2018 | Aktuality

17.05.2018

15:00 – 17:00

Kampus Hybernska

Veřejná diskuze o přístupu České republiky k cizincům, kteří si Česko zvolili jako nové místo k životu, nebo zde hledají ochranu před pronásledováním. Klíčovými tématy bude, zda česká společnost potřebuje a chce přijímat přistěhovalce, a zda by stát měl udělovat více azylů. Zaměříme se také na to, jakým útočištěm je pro migranty Česká republika a jak těžké je do ní skutečně patřit. 

Tematické okruhy:
1) Potřebujeme uprchlíky? Kolik uprchlíků máme přijímat? Přijímá ČR málo nebo moc uprchlíků? Jak je nastavena azylová politika ČR? Jaké to má důsledky pro vztahy s ostatními evropskými státy? Mohou/budou fungovat kvóty pro přerozdělování uprchlíků v Evropě? 
2) Jak integrovat migranty do české společnosti? Co znamená integrace přistěhovalců? Jaký je ideál soužití lidí z různých kulturních prostředí? Jak se nám daří vytvářet předpoklady pro budování pocitu sounáležitosti migrantů s většinovou společností? 
3) Chtějí u nás žít cizinci? Jak se žije imigrantům v Česku? S jakými problémy se cizinci v české společnosti setkávají? Jaké jsou z pohledu cizince největší překážky v harmonickém soužití s českou společností? 

Diskuse se zúčastní: 

Pavel Dymeš – oddělení přesídlování a integrace azylantů, OAMP MV ČR
Vladislav Günter – bývalý ředitel Centra pro integraci cizinců, aktuálně Národní institut pro další vzdělávání 
Tomáš Jungwirth – analytik v Asociaci pro mezinárodní otázky
Nataša Chmelíčková – oddělení azylové a migrační legislativy, OAMP MV ČR
Nikolaj Savov – bývalý student migrace
Igor Ševcov – anarchista, student etnologie FF UK 

Diskusi moderuje: Petra Lupták Burzová. – Ústav etnologie FF UK

FB: https://www.facebook.com/events/151269445716778/