Information stands

Informační stánky migrantů

Jednou ze základních součástí RefuFestu jsou informační stánky migrantů, kteří představují svoji zemí původu, národní kuchyni a někteří si pro Vás připravují i workshop či jiné aktivity! 

Moldávie a Rumunsko

 • prodej moldavského vína
 • vtipný rychlokurz rumunštiny
 • ukázka malby na hliněné výrobky a jejich prodej
 • prodej tradičního moldavského jídla – mamaliga cu brinza

Rusko

 • prodej ruské zmrzliny
 • prodej ruských suvenýrů
 • šašlyk (gril bude postaven na chodníku)

Mongolsko

 • workshop stavění jurty (pravděpodobně od 11:00, čas bude upřesněn)
 • tradiční mongolská kuchyně

Pobřeží Slonoviny

 • prodej tradičního jídla
 • pletení copánků

Ukrajina

 • prodej tradičního jídla 
 • posezení pro návštěvníky
 • prodej tradičních pochoutek
 • malý akustický koncert
 • ukrajinské obrazy a plakáty
 • promítáni  amatérského dokumentárního filmu „Kdo na koncertě nebude – nebude sedět u stolu“ 

Kyrgyzstán

 • prodej tradičního jídla
 • představení národních krojů

Srbsko, Bosna a Hercegovina

 • prodej tradičního jídla a nápojů (pálenka, káva)
 • workshop balkánských tanců (bude upřesněno)

Japonsko

 • Podávání tradičního šlehaného čistě zeleného čaje mačča, jak jej známe z čajového obřadu – společně s čerstvým cukrovím wagaši, ručně vyráběným členy české pobočky čajové školy Urasenke.
 • dílna tradiční japonské kaligrafie šodó pro úplné začátečníky i pokročilé (workshop stan 16 – 18)
 • dílna tradičních skládaček z papíru (origami) pro malé i velké  (workshop stan 16 – 18)
 • herna tradiční japonské deskové hry go pro úpné začátečníky i pokročilé  (workshop stan 16 – 18)

Vietnam

 • poskytování informací o Vietnamu, vietnamské kultuře a tradicích
 • prodej šátků, vějířů a drobných suvenýrů
 • prodej jarních závitků a sladkostí
 • malování na papírové vějíře

Pakistán

 • prodej tradičního jídla
 • henna – malování na tělo

Gruzie

 • prodej gruzínských vín

Sýrie

 • Prezentace arabského písma a egyptských hieroglyfů
 • Prodej knih s orientální tematikou
 • Prodej tradičních syrských sladkostí
 • Holi Powder – oslava barev

Uzbekistán

 • ochutnávka a prodej bio ovoce z Uzbekistánu – především meruňkové pecky
 • pletení košů a krabic
 • prodej uzbeckého pečiva
 • prodej Montessori knih pro děti mladší tří let, které vyrábí sestra Muchiby (děti si s nimi na stánku mohou i hrát)

Irán

 • prodej tradičního perského jídla
 • perské koberce a jejich příběh

Afghanistán

 • prodej afghánských specialit
 • prodej ručně vyráběných šperků

Burjatsko

 • představení a prodej kosmetiky z Burjatska
 • prodej triček
 • informace o Tibetu

Jakutsko

 • divadlo pro děti (program pro děti) 
 • výtvarný workshop – výroba dlouhého náhrdelníku, workshopy 
 • jakutské národní hry 

Maroko

 • povídání o tradiční lázni hammam
 • nabídka fairtrade kosmetiky z ekologického zemědělství

Bulharsko

 • prodej bulharských specialit
 • prodej bulharských vín
 • prodej sladkostí

Stánky účastnících se organizací

Jako každý rok budete mít možnost se seznámit s činností neziskových organizací zabývajících se lidskými právy či práci s migranty. Každá z nich si pro Vás připravuje speciální interaktivní program!

InBáze, z.s.

InBáze, z.s. je pořadatelskou organizací RefuFestu. Jejím posláním je pomáhat migrantům a jejich rodinám v životě v České republice. Vytváří bezpečný a otevřený prostor k vzájemnému poznávání a porozumění mezi českými občany a lidmi jiných národností a kultur – a to i prostřednictvím RefuFestu. Více o InBázi na www.inbaze.cz

 • plackovač – přijďte si vytvořit vlastní placku, je to zábava pro děti i dospělé!
 • Refukuchařka – na RefuFestu Vás čeká 19 různých receptů, stačí si je jen posbírat

Integrační centrum Praha (ICP)

ICP je obecně prospěšnou společností působící na území Prahy v oblasti integrace cizinců. Poskytují poradenské služby, kurzy jazyka, kurzy sociokulturní orientace, vzdělávací semináře a další. Více na www.icpraha.com

 • prodej bižuterie vyráběné klienty
 • bazar oblečení
 • malování na obličej
 • zábavný jazykový workshop pro děti i dospělé 
 • informační materiály pro migranty

META, o. p. s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

META nabízí odborné sociální poradenství v oblasti vzdělávání, pracovní poradenství a vzdělávací aktivity. Podporují rovněž pedagogy všech stupňů škol, kteří se podílejí na začleňování žáků cizinců (jako žáků s odlišným mateřským jazykem) do českého vzdělávacího systému. Nabízíme jim k využití informační webový portál www.inkluzivniskola.cz, akreditované semináře zaměřené na začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, metodickou podporu a vytváříme pro ně výukové a metodické materiály. Více na www.meta-ops.cz

 • Test v cizím jazyce –  návštěvníkům nabídneme možnost vyzkoušet si napsat test pro děti základní školy v cizím jazyce (polština). Mohou si tak na vlastní kůži vyzkoušet co zažívají děti s odlišným mateřským jazykem v českých školách.
 • Interaktivní hra s cizími jazyky. Hráči hází kostkou a dostávají různé úkoly v cizích jazycích (kartičky), hráč má zaprvé zjistit, co se po něm chce a za druhé úkol splnit. Hráč se může jít poradit k nějakému stánku a úkol si nechat vysvětlit. Úspěšné hráče čeká drobná odměna.
 • propagace aktivit organizace

Sdružení pro integraci a migraci, z. s. (SIMI)

SIMI již více než 20 let poskytuje odborné právní, sociální a psychosociální poradenství migrantům bez ohledu na jejich pobytový status. Migrantům a migrantkám radí zejména v oblastech spojených s pobytem v ČR, zaměstnáním, bydlením, vzděláním, zdravotním pojištěním či s řešením obtížných životních situací. SIMI se dále aktivně podílí na tvorbě a ovlivňování migrační a azylové legislativy v České republice i EU. Více na http://www.migrace.com/

 • SIMI Foodblog – recepty s příběhem foodblog.migrace.com
 • interaktivní hra pro děti: Poznej z jaké země věci jsou
 • sítotisk na oblečeni/látky (nutné přinést s sebou – ideálně bavlna, sítotisk má průměr 15cm)
 • propagace projektů (multikulturní večery, interkulturní setkání, poradenství pro seniorky atd)

Evropská kontaktní skupina, z.s. (EKS)

EKS se věnuje vzdělávání dospělých a kariérovému poradenství, cílovými skupinami jsou migranti a migrantky, zaměstnanci/kyně veřejné a státní správy a odborníci/ice z oblasti migrace. Nabídka našich kurzů je široká – od výuky češtiny, přes sociokulturní témata, zaměstnávání a podnikání až po rozvoj osobních a profesních dovedností. Více info na http://www.ekscr.cz/

 • zábavná interaktivní aktivita pro migranty i majoritu zaměřená na kariérové poradenství
 • slosování o účast v populárním seberozvojovém kurzu Motivace a komunikace
 • prodej ručně vázaných knih pro děti, zápisníků a autorských grafik

Agency for Migration and Adaptation, AMIGA z.s.

AMIGA se zaměřuje na integraci migrantů prostřednictvím jejich zapojování do dobrovolnických aktivit. Organizuje také volnočasové aktivity a rukodělné workshopy. 

 • workshop plstění (workshop stan)
 • workshop výroby recyklovaných šperků (workshop stan) 
 • prodej plstěných výrobků a bižuterie
 • vyřezávání ze dřeva

Centrum pro Integraci cizinců (CIC)

Organizace poskytuje ambulantní i terénní sociální poradenství, pracovní poradenství, češtinu a další vzdělávací aktivity pro cizince i pedagogy/lektory, infosemináře pro odbornou i laickou veřejnost, dobrovolnický program. Více informací na http://www.cicpraha.org/

 • ukázková lekce češtiny pro cizince (diskuzní stan)
 • zážitkový workshop  tematizující komunikaci s cizinci, kteří mají  velmi malou znalost češtiny (diskuzní stan)
 • deskové hry celého světa

The UN Refugee Agency UNHCR

Pražská kancelář UNHCR působí v oblasti právního poradenství, realizuje vzdělávací programy a soustředí se na cílené poskytování informací o uprchlících. 

 • zábavný kvíz s možností získání odměny
 • výstava “Zoufalá řešení somálských uprchlíků”

Berkat

Organizace Berkat se zaměřuje na pomoc v zahraničí. Mezi její hlavní projekty patří Adžamal (panenky, které pomáhají slepým vrátit zrak) a pomoc ženám v Čečensku a Afghánistánu. Nyní se zaměřují i na pomoc na Ukrajině – ve vesnici Čechohrad. Další info na: http://www.berkat.cz/ 

 • prodej panenek
 • informace o projektech 

Youth Included

Youth Included je mládežnickou neziskovou organizací vedenou týmem akademických pracovníků a odborníků na práci s mládeží, interkulturní spolupráci a podpory diverzity. Jedním z hlavních cílů organizace je přispět k pozitivní sociální změně ve společnosti podporou interkulturního dialogu usnadňujícímu porozumění mezi lidmi a utváření harmonického soužití. Více info zde

 • tvoření mandaly
 • „co bych rád změnil v Praze“

 

Zařízení pro děti – cizince

Zařízení pro děti – cizince, diagnostický ústav, středisko výchovné péče a základní škola je školská instituce vykonávající svoji činnost v síti zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy v ČR. Zřizovatelem zařízení je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

 • pletení copánků a stříhání
 • prodej šperků vytvořených studenty
 • prodej občerstvení uvařených studenty školy

Hate Free

Jsme iniciativou lidí, kteří usilují o život bez násilí a nenávisti. Přestože jsme si vědomi složitosti vzájemného soužití, respektu a tolerance, jsme přesvědčeni o existenci rozumných, kreativních a inovativních cest, jak je zlepšit. Přinášíme a sdílíme informace, poskytujeme prostor příběhům obětí (ale také útočníků) násilí z nenávisti. Snažíme se propojovat a zviditelňovat iniciativy ostatních. Vyvracíme fámy a nenávistné předsudky vůči různým skupinám obyvatel. V neposlední řadě jsme platformou, kde můžete soustředit své nápady, kreativitu a názory. Máme silné zázemí Úřadu vlády ČR a odbornost Agentury pro sociální začleňování. Chceme o tomto citlivém a často kontroverzním tématu vést dialog, ne jen mlčet a nečinně přihlížet. Chceme dát obětem najevo, že v tom nejsou samy, a ukázat, že pro násilí a nenávist není v naší společnosti místo.

 • registrace Hate Free – vytvoření občanky
 • informační materiály ke kampani

PRAGmatiki

Klub PRAGmatiki je nestátní nezisková organizace a živá sociální síť rusky mluvících migrantů, žijících v České republice. Je to otevřená multikulturní komunita tvůrčích a kreativních lidí s aktivním přístupem k životu. Klub pomáhá najít nové přátelé, sdružuje lidí se společnými zájmy a umožňuje jim realizovat umělecké a sociální projekty, což usnadňuje jejich integraci do české společnosti.

 • výstava a prodej ručních výrobků (brože, hodinky, zápisníky, designové lampy atd) vyrobené členy klubu PRAGmatiky
 • workshop a melodiografie kaligrafie (workshop stan)
 • módní přehlídka dětského oblečení

Multikulturní centrum Praha

Přispíváme k tomu, aby se školy, úřady či pracoviště dokázaly přizpůsobit dopadům, které pro ně a českou společnost přináší mezinárodní migrace. Stranou našeho zájmu neponecháváme ani rostoucí rasismus vůči Romům. Rovněž vycházíme z historie a dědictví „multikulturní“ Prahy, které se snažíme reflektovat pro současnost. Usilujeme o společnost založenou na respektu k lidským právům, politické rovnosti, o snižování sociálních nerovností a štve nás vzrůstající xenofobie a rasismus. www.mkc.czwww.migraceonline.cz

 • kvíz: Jak mluví Pražáci a Pražačky. Poznáte různé přízvuky v češtině?
 • prezentace multikulturní mapy Prahy

ADRA (Adventist Development and Relief Agency)

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. ADRA Česká republika je součástí mezinárodní sítě organizací ADRA, které působí ve více než 125 zemích světa. V České republice pracujeme od roku1992. ADRA se věnuje projektům v zahraničí i v České republice. V zahraničí se věnujeme projektům humanitárním, rozvojovým a lidskoprávním. V České republice se věnujeme zejména dobrovolnictví a pomoci při mimořádných událostech a také globálnímu rozvojovému vzdělávání, které vede žáky, studenty i pedagogy k zájmu o globální témata, jako je migrace, ochrana životního prostředí, chudoba, odpovědná spotřeba, spravedlivý obchod, lidská práva aj. webové stránky

 • kvízové kolo štěstí se slosováním o ceny
 • dětský program

Lastavica

Lastavica (česky Vlaštovka) letí a spojuje lidi a kultury a nejvíc se zdržuje tam, kde je zapotřebí pomáhat. Nezabýváme se politikou, ta nás vyhnala z domovů. Pracujeme na principu tolerance a vzájemného respektu a pochopení, abychom si zpříjemnili běžný život. Nejsme uzavřené sdružení s členy pouze z území bývalé Jugoslávie vítáme mezi nás i naše české kamarády, kteří se zajímají o to, co děláme.

Barmské centrum Praha

Obecně prospěšná společnost Barmské centrum Praha byla založena v červnu 2006 barmskou komunitou v České republice spolu s českými a mezinárodními podporovateli Barmy. Centrum se věnuje demokratizaci lidských práv v Barmě a podporuje uprchlíky z Barmy a podporuje posílení dovedností Barmánců a jejich aktivní účast při transformaci Barmy  webové stránky

 • informace o činnosti barmského centra
 • ochutnávka tradičních jídel
 • meditace (dle počasí, v angličtině)

Poradna pro integraci (PPI)

Organizace poskytuje sociální poradenství, právní poradenství, poradenství týkající se vzdělávání, včetně zajištění doučování, výuku českého jazyka pro všechny věkové skupiny, podporu kulturní identity a aktivit cizinců na území ČR. Více na webových stránkách 

 • sladké a slané pochoutky z irácké kuchyně
 • propagace služeb organizace 
 • prodej kávy s možností nakreslit si svůj vlastní kelímek

AFS 

Dobrovolnická organizace nabízející příležitosti v oblasti mezikulturního vzdělávání pro všechny věkové kategorie. Můžete se těšit na mezikulturní kvíz, gastronomický kvíz, přiřazování cizích přísloví k českým ekvivalentům, afghánské skákání panáka, indické hraní s kamínky a živou knihovnu v podobě zahraničních výměnných studentů. www.afs.cz

YFU 

Mládež pro porozumění vzniklo před více než 50 lety z přesvědčení, že mezinárodní výměna mládeže může konkrétně přispět k větší toleranci a lepšímu porozumění mezi různými kulturami. Na RefuFestu se můžete těšit na jejich workshop „Kulturní šok“. www.yfu.cz

Zařízení pro děti cizince:

Ve věku od 3 do 18 let bude na svém stánku představovat výrobky svých studentů – šperky (náušnice, náramky), látkové tašky, keramiku, sklo – technika mramorování, akrylové barvy. Můžete se nechat ostříhat afghánským kadeřníkem Hamid, nebo si nechat zaplést copánky od Oceanne. www.modraskola.cz

Loading...