Theater

Divadlo utlačovaných 2na3

Ztracená

Jak se nedat? To je hlavní otázkou divadla utlačovaných. Nasťa odejde z Krymu ještě před okupací na stipendijní pobyt do ČR. Následná okupace pro ní však znamená ztrátu nejen domova…. Představení vzniklo na základě práce studentů FHS UK a několika neziskových organizací a je založeno na reálných zážitcích herců. Představení má pak specifický průběh. Diváci nejprve představení zhlédnou a následně mohou zkusit změnit osud hlavního protagonisty.  Nejedná se tedy o divadlo jako takové, ale spíše o dílnu, kde se můžeme společně zamyslet nad tím, jak změnit konkrétní situace a tím trochu i celý náš svět.

Divadlo utlačovaných

Herci – neherci hrají divadlo – nedivadlo pro diváky – nediváky. Protagonisté dávají k dispozici své autentické životní zážitky a zkušenosti a pokládají otázku, zda nemohlo být všechno jinak. Nic není definitivní, zkusit se dá všechno a nakonec se nám třeba podaří nalézt řešení, které by v dané situaci mohlo pomoci. Představení jsou 15 – 20 minut dlouhá, po každém následuje diskuse a intervence diváků.

Loading...