Informační stánky

Informační stánky migrantů

Jednou ze základních součástí RefuFestu jsou informační stánky migrantů, kteří představují svoji zemí původu, národní kuchyni a někteří si pro Vás připravují i workshop či jiné aktivity! 

Třída národních umělců

Ukrajina

  • workshop origami 
  • Petrykivka (ornamentální ukrajinská lidová malba)

 

Tatarstán

  • celý den workshop “Poznej původ slova” (hra o přiřazení slova turkického původu k obrázku) 

 

Bělorusko

  • tvorba vzorů z papíru (Vytinanka)

 

Mexiko 

  • omalovánky pro děti

 

Kyrgyzstán

  • dětská jurta 

 

Ulice všech chutí 

Občerstvení a národní kuchyně, které můžete tento rok ochutnat, pocházejí z Arménie, Ukrajiny, Kyrgyzstánu, Čečenska, Etiopie, Iráku, Pákistánu a Jižní Ameriky

Stánky účastnících se organizací/Ulice Přátel demokracie

Jako každý rok budete mít možnost se seznámit s činností neziskových organizací zabývajících se lidskými právy či práci s migranty. Každá z nich si pro Vás připravuje speciální interaktivní program!

InBáze, z.s.

InBáze, z.s. je pořadatelskou organizací RefuFestu. Jejím posláním je pomáhat migrantům a jejich rodinám v životě v České republice. Vytváří bezpečný a otevřený prostor k vzájemnému poznávání a porozumění mezi českými občany a lidmi jiných národností a kultur – a to i prostřednictvím RefuFestu. Více o InBázi na www.inbaze.cz

Integrační centrum Praha (ICP)

Je nezisková organizace, která usiluje o to, aby Praha byla metropolí všech – domovem pro všechny, kdo se tu rozhodli žít bez ohledu na jejich zemi původu, a místem, kde se jednotliví obyvatelé vzájemně respektují, podporují a spolupracují. Cizincům nabízí bezplatné právní a sociální poradenství, kurzy českého jazyka, tlumočení a doprovody do institucí, vzdělávací semináře a Adaptačně-integrační kurzy. Více o organizaci najdete na webu www.icpraha.com. V rámci RefuFestu si ICP pro návštěvníky připravilo interkulturní kvízy a výtvarný workshop s ukrajinskou tematikou.

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU)

OPU je humanitární organizace, která od roku 1991 pomáhá uprchlíkům a cizincům v České Republice. Pracuje na jejich zapojení do pracovního a společenského života. Její základní služby právního a sociálního poradenství se zejména v tomto roce mnohonásobně rozšířily a společně se státními složkami a dalšími organizacemi se postavili uprchlické krizi čelem a vytvořili fungující zázemí a návazné služby pro všechny ukrajinské skupiny. Mohla tak vzniknout podpora při příjezdu Ukrajinců na hlavním nádraží a ubytovací složky pro stovky běženců v Praze i po celé ČR. Zřídilo se komunitní centrum, kde probíhají vzdělávací a adaptační kurzy jak pro děti tak pro dospělé. Na jejich speciálně vzniklé infolince pracovníci, kteří hovoří ukrajinsky i česky, denně řeší desítky telefonátů. Ve stánku na RefuFestu budou nabízet kromě letáčků s informacemi také kalendáře a trička OPU. Paní z Venezuely bude prodávat náušnice vlastní výroby a nejen pro děti budou mít připravené malování na obličej v různých stylech od profesionální maskérky!

UNHRC

Se účastní RefuFestu každý rok. Na jejich stánku se budete moc dozvědět více informací o tématu uprchlictví a jejich činnosti v ČR i v zahraničí, s důrazem na probíhající konflikt na Ukrajině. Zároveň si návštěvníci budou moci prohlédnout výstavu fotografií s názvem “JEDNA VĚC” a sami se zamyslet nad tím, co by si zabalili do svého zavazadla, pokud by museli uprchnout. Na fotografii je ukrajinská dívenka, která našla spolu s rodiči bezpečné útočiště v Moldávii.

Sdružení pro integraci a migraci, z. s. (SIMI)

SIMI už 30 let poskytuje bezplatné právní, sociální a psychosociální poradenství cizincům žijícím na území České republiky, ale jsou aktivní i na mezinárodní úrovni. Mimo to také působí na školách, kde pomáhají se začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem, metodicky podporují obce a kraje v tématu integrace cizinců na lokální úrovni, pořádají osvětové akce pro širokou veřejnost, vystupují v médiích a jsou aktivní v advokační a publikační činnosti. V květnu otevřeli SIMI hotel pro nově příchozí z Ukrajiny. Ve stánku SIMI bude možné zjistit více informací o jejich činnosti, budou zde dostupné informační letáky a publikace pro cizince v několika jazycích. Dále zde bude probíhat hra pro děti i dospělé „Odkud věci pocházejí“, budou mít Fotokoutek, kde nám lidé mohou napsat vzkaz a také zde bude také tvořivý koutek pro děti. Více na http://www.migrace.com/

Zařízení pro děti – cizince

Zařízení pro děti – cizince, diagnostický ústav, středisko výchovné péče a základní škola je školská instituce vykonávající svoji činnost v síti zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy v ČR. Zřizovatelem zařízení je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Na RefuFest si pro vás připravili pletení copánků a stříhání, prodej šperků, obrazů, keramiky či mýdel vytvořených studenty.

Správa uprchlických zařízeních (SUZ)

Zajišťuje cizincům ve svých zařízeních širokou škálu služeb. Součástí přijímacích středisek, pobytových středisek a zařízení pro zajištění cizinců jsou rovněž dětská centra. Na RefuFestu si s nimi můžete zacvičit jógu, zažít čajový sedánek a dozvědět se také něco o filosofii pití čaje. Pro kreativce bude připravena výroba dekorativních květin a pro lingvisty lekce ukrajinštiny a lekce češtiny zážitkovou formou.

Galerie hl.m. Prahy

GHMP je novinkou na letošním festivalu. Na jejich stánku budou k dispozici edukační listy pro děti v ukrajinštině a češtině. Budete si moci prohlédnout také alba s fotkami z realizovaných vzdělávacích aktivit a dalších akcí, které galerie v rámci integrace cizinců pořádá. Ve stánku najdete také prezentace uplynulé výstavy INVAZE.

Loading...