Moderovaná diskuse: „Uprchlictví v ČR jako společenské i politické téma“

15. 6. 2022 | Aktuality

Na téma se podíváme optikou historického vývoje posledních let a projdeme hlavními milníky, které se promítly či stále promítají do důvodů, proč k nám uprchlíci (ne)přichází. Vybraní hostě tvoří pestré zastoupení stran nabízeného pohledu na fenomén uprchlictví a na proces během něhož jsme si vytvářeli a stále vytváříme vůči uprchlíkům (a možná i cizincům obecně) vlastní postoje. Naší ambicí není přinést jednoznačné odpovědi na všechny otázky, ale nabídnout posluchačům úhel pohledu který možná není ve veřejném prostoru diskutován v intenzitě v jaké by si zasloužil. Během moderované diskuze bude možné pokládat dotazy a v závěrečné části bude vyhrazen prostor pro přímou debatu s pozvanými hosty.

Hosté diskuze:
Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci
Mgr. Fatima Rahimi, novinářka v Deníku referendum a moderátorka na radiu Wave
Mgr. Michal Frankl, Ph.D., historik a vědecký pracovník v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR, v.v.i.
Mgr. Geti Mubeenová, sociální pracovnice Organizace pro pomoc uprchlíkům
Ing. Věra Roubalová Kostlánová, psychoterapeutka, signatářka Charty 77
 
Moderuje: František Kostlán
Koordinátor: Mgr. Jan Matěj Bejček (bejcek@inbaze.cz)
Na místě bude zajištěno občerstvení od sociálního podniku Ethnocatering (InBáze, z. s.)
Vzhledem k omezené kapacitě prosíme o registraci na odkazu zde: https://forms.gle/ECTcNEiHRZpTWvgp8
 
Akce se koná 24. června od 18:00 do 20:30 na adrese Staroměstské nám. 605/13, 110 00 Staré Město – Dům U Kamenného zvonu.
Loading...