Návštěvní řad pro návštěvníky festivalu RefuFest

25. 6. 2021 | Aktuality

Návštěvní řad pro návštěvníky festivalu RefuFest

Každý návštěvník je povinen prokázat se pořadateli na místě k tomu určeném potvrzením a

  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 
  • doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin  (lze prokázat potvrzením zaměstnavatele o provedení samotestu či čestným prohlášením),
  • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,
  • aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní, v případě aplikace jednodávkové vakcíny musí od této uběhnout nejméně 14 dní.

Pořadatel si vyhrazuje právo nevpustit návštěvníka, který by se mu odmítl prokázat shora uvedenými způsoby, do areálu festivalu. 

  • Návštěvníci jsou povinni v areálu festivalu používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), bude-li to vyžadovat platná a účinná legislativa související s pandemií koronaviru.
  • Návštěvník bere na vědomí, že pořadatel je oprávněn požádat ho, i prostřednictvím třetí osoby, k nasazení tohoto ochranného prostředku, v případě jeho neužívání.

Jestliže návštěvník použití shora popsaného ochranného prostředku odmítne, vyhrazuje si pořadatel právo nevpustit takového návštěvníka do areálu festivalu nebo ho požádat, aby areál festivalu opustil a to bez jakékoliv náhrady ze strany pořadatele. 

 

  • Návštěvník je rovněž povinen dodržovat i další případné povinnosti a omezení související s platnou a účinnou legislativou související s pandemií koronaviru.

 

V případě, že by byl pořadatel z důvodu nedodržení platné a účinné legislativy související pandemií koronaviru ze strany návštěvníka sankcionován příslušnými správními orgány, má právo požadovat po tomto návštěvníkovi vzniklou újmu.

Loading...