Představení neziskovek – ZDC

22. 6. 2021 | Aktuality
Jakou další nezískovou organizaci potkáte na Refufestu 29. června na Střeleckém ostrově? – Zařízení pro děti cizince, ZDC.
Zařízení pro děti cizince, je státní organizace řízená MŠMT. Zařízení poskytuje péči dětem, které nejsou občany ČR a splňují podmínky stanovené zákonem o sociálně-právní ochraně dětí.
Hlavní náplní zařízení je integrace nezletilých dětí-cizinců bez doprovodu v ČR při zachování, pochopení a respektování jejich sociálních, etnických, kulturně-historických a náboženských zvyklostí.
Loading...