Představení neziskovek, pokračujeme

8. 6. 2021 | Aktuality
Představujeme vám dalšího účastníka Refufestu – Společnost pro příležitosti mladých migrantů META*.
Organizace Meta podporuje děti s odlišným mateřským jazykem při začleňování do českých škol a pedagogy při práci s nimi. Řídí se myšlenkou, že lidé, kteří mají možnost rozvinout svůj potenciál, jsou pro společnost přínosem, ať už jsou odkudkoliv. Prosazuje Strategické cíle pro jazykovou přípravu a rovné příležitosti pro roky 2021–2022.
Meta nabízí kurzy češtiny jako druhého (cizího) jazyka pro děti i dospělé a cizojazyčným rodinám pomáhá s orientací v českém školství a v začlenění do společnosti. Pedagogům a školám poskytuje poradenství ve vzdělávání dětí, které nemají žádnou či dostatečnou znalost češtiny.
Přiďte 29. června na Střelecký ostrov, dozvíte se víc o společnosti META* a zároveň dostanete možnost se zúčastnit tvůrčích a čtenářských workshopů pro děti.
Loading...